Öko-Tex Standard 100

Öeko-Tex Standard 100 je medzinárodný testovací a certifikačný systém pre textílie, vyrábané iba zo zdravotne nezávadných materiálov.

Testovanie vykonáva 17 skúšobní, tvoriacich medzinárodnů Öko-Tex asociáciu, ktorá má pobočky vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Kritériá katalógu, ktorý je základom pre testy škodlivých látok, sú založené na najnovších vedeckých poznatkoch a sú priebežne aktualizované. Skúšobné kritériá a príslušné skúšobné metódy sú štandardizované na medzinárodnej úrovni. Skúšobné vzorky sú testované nezávislými inštitúciami Öko-Tex na pH hodnotu, obsah formaldehydu, prítomnosť pesticídov, obsahu ťažkých kovov, chlórované organické nosiče a konzervačné látky, ako je pentachlórfenol a tetrachlorophenol. Testuje sa tiež prítomnosť alergizujúcich a potenciálne karcinogénnych farbív.

Hoci to nie je certifikát BIO kvality, z hľadiska nášho zdravia dokladá istý posun ku kvalitnejším textíliám oproti konvenčným. Materiály a výrobky sú navyše pravidelne preverované, a v prípade zistenia odchýlok, je certifikát odobratý.