V prípade vrátenia tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy v lehote 14 dní od jeho prevzatia, alebo z dôvodu reklamácie zasielajte prosím tovar priamo na adresu skladu:

Milada Jasparová - Kids-Shop.cz
Seifertova 21
664 51 Šlapanice - Česká republika


Dopravcovia vždy dajte aj kontaktný telefón +420 603 419 537 a e-mail info@kids-shop.cz

Zaslaním tovaru späť priamo na adresu skladu výrazne urýchlite vybavenie Vašej žiadosti.

K zásielke vždy pridajte sprievodný list, ktorý bude obsahovať minimálne tieto údaje:

  • číslo objednávky
  • aktuálny kontakt
  • IBAN pre prípad vrátenia kúpnej ceny
  • zoznam tovaru, ktorý vraciate, alebo reklamujete
  • v prípade reklamácie popis vady


Prípadne môžete využiť tieto formuláre, ktoré obsahujú všetky potrebné údaje:Ak vraciate tovar obstaraný prostredníctvom Heureka Marketplace (predtým Heureka Košík) s využitím benefitov poskytovaných Heurekou, obráťte sa najprv na Heureku - info linka +421 2/205 703 60, e-mail: info@heureka.sk - a na postupe vrátenia tovaru sa dohodnite s nimi . Benefity poskytované Heurekou nemožno uplatniť spätne.